Szentek ünnepei

Népénekek Szűz Máriáról

Apostolok közös része

Vértanúk közös része

Hitvallók közös része

Egyháztanítók közös része

Szüzek és szent asszonyok közös része

Szent Angyalok közös része

Halottas énekek

Január 18. | Szent Margit szűz

Január 21. | Szent Ágnes szűz és vértanú

Január 25. | Szent Pál apostol megtérése

Március 19. | Szent József

Március 25. | Gyümölcsoltó Boldogasszony

Április 23. | Szent Adalbert püspök és vértanú

Május 16. | Nepomuki Szent János vértanú

Június 13. | Páduai Szent Antal hitvalló

Június 24. | Keresztelő Szent János születése

Június 26. | Szent László király

Június 29. | Szent Péter és Pál aposotolok

Július 2. | Szűz Mária Látogatása Erzsébetnél

Július 11. | Szent Benedek apát

Július 22. | Szent Mária Magdolna

Július 26. | Szent Anna

Augusztus 6. | Urunk Jézus Krisztus Színeváltozása

Augusztus 10. | Szent Lőrinc vértanú

Augusztus 15. | Nagyboldogasszony

Augusztus 20. | Szent István király

Szeptember 8. | Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

Szeptember 12. | Szűz Mária szent neve

Szeptember 14. | Szent Kereszt felmagasztalása

Szeptember 24. | Szent Gellért püspök

Szeptember 29. | Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok

Október 4. | Szent Ferenc hitvalló

Október 8. | Magyarok Nagyasszonya

Október 23. | Kapisztrán Szent János vértanú

November 1. | Mindenszentek

November 5. | Szent Imre

November 11. | Szent Márton püspök

November 19. | Szent Erzsébet

November 22. | Szent Cecília szűz és vértanú

December 6. | Szent Miklós püspök és vértanú

December 8. | Szeplőtelen Fogantatás