Szentek ünnepei

Február 2. | Urunk bemutatása a templomban

 • Gyertyaszententelő Boldogasszony. Ünnep, fehér.

  Tanítás az ünnepről:

  1. Az ünnep eredete: A keleti liturgiában Hypapante (=találkozó) néven már a 4. században tartották, s hamarosan elterjedt a nyugati egyházban is.
  2. A bemutatás ünnepe: Mária karácsony után 40 nappal a mózesi törvényben előírt módon bemutatta a jeruzsálemi templomban a tisztulási áldozatot, s gyermekét fölajánlotta Istennek.
  3. A találkozás ünnepe: Jézus születésekor csak a csodálkozó pásztorok képviseletében találkozott választott népével. Ma a szent törvények értelmében találkozik a templomban a papsággal és a prófétákkal (Simeon, Anna), a maga örök papságának és prófétai méltóságának előre hirdetőivel és előképeivel. Alázatosságból és az emberi természet teljes fölvételének megmutatására vállalja az előírt szolgálatot, de valójában az ő jelenléte szenteli meg a szent helyet, ezáltal lesz teljessé a Sion-hegyi templom szerepe a történelemben.
  4. A beteljesedés ünnepe: A babiloni fogság után a próféták azzal vigasztalták a népet, hogy az újjáépült templom ugyan nem lehetett oly szép, mint a Salamon által épített régi templom, de sokkal nagyobb kitüntetésben lesz része: a várva-várt Messiás itt fog megjelenni. Ma valóban megjelenik templomában az Úr. Simeon és anna személyében a választott nép boldogan fogadja azt, akire a századok vártak.
  5. Az egyház ünnepe: Eddig a karácsonyi kisdedet a szent család zártságában szemléltük. Most eljön, hogy boldog örömben találkozzék a teljes közösséggel, az Egyházzal. Az ünnepi liturgia legmélyebb gondolata az, hogy e napon találkozott össze a Vőlegény (Jézus) és a Menyasszony (az Egyház). A templom most lakodalmas ház, melyben együtt ünnepeljük ezt a találkozást.
  6. A fény ünnepe: A gyertyaszentelés és a gyertyás körmenet az ünnepi fények felvonulása. A gyertyák fénye Máriát is ünnepli, mert ő hozza a templomba „a népek megvilágosítására” szolgáló igazi Fényt. Az 5–6. századból való prédikáció így biztat: „Gyújtsatok örömmel világosságot az igazi Világosságnak. Fénnyel a kezünkben akarunk elébe menni, mint a világosság gyermekei, gyertyáinkat az igazi Világosság elé hozzuk. Senki se maradjon el a gyertyás körmenetektől, hogy azok fénye jelezze a Megváltó isteni fényét, mely mindent örök fényességgel áraszt el, s jelezzük vele lelkünk tisztaságát, amellyel Krisztus elé járulunk.”

  E szép ünnep a karácsonyi liturgia méltó befejezése. Csillagfényes szent estével kezdődött ez a liturgia, most mélyértelmű öröménekekkel kísért gyertyafényes misében fejeződik be. Aki szívvel-lélekkel részt vesz ezen az istentiszteleten, belső megindulással és lélekben megerősödve hagyja el az Isten házát, s magával viszi mindennapi életébe a született Krisztus fényét. Mind a papságnak, mind a népnek szent feladata, hogy — bár az ünnep nem kötelező —, a gyertyaszentelő mise gondos megtartásával őrizzék liturgiánk e fölemelő szertartását.

 • Ó, Sion, templomod (Népének)
  Adorna thalamum
  Dallam: Bozóki Mihály, 1797. (Vö. SzVU 164)
  Forrás: ÉE 674 (831. old.)
 • Fény a népek világosságára (Processziós ének)
  Lumen ad revelationem gentium
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Lk 2,32.29–32
  Forrás: ÉE 675 (831. old.), GH 64 (62. old.)
 • Ki negyven nap előtt (Népének)
  Dallam: 17. század, Kersch Ferenc, 1902 szerint (Vö. SzVU 163).
  Forrás: ÉE 676 (832. old.)
 • Befogadtuk, Isten (Introitus)
  Suscepimus Deus
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Zs 47,10.2.11.13.15
  Forrás: ÉE 677 (834. old.), GH 65 (63. old.)
 • Befogadtuk, Isten (Graduále)
  Suscepimus
  Bibliai szakasz: Zs 47,10–11
  Forrás: ÉE 631 (775. old.), GH 66 (64. old.)
 • Alleluja. V. Az agg Simeon (Alleluja)
  Senex Puerum
  Forrás: ÉE 835. old., GH 67 (64. old.)
 • Ígéretet kapott Simeon (Kommunió)
  Responsum accepit
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Lk 2,26.29–32
  Forrás: GH 68 (64. old.)
 • Jézus bemutatásának ünnepére (Elmélkedés)
  Forrás: ÉE 1113. old.

Január 18. | Szent Margit szűz

Január 21. | Szent Ágnes szűz és vértanú

Január 25. | Szent Pál apostol megtérése

Március 19. | Szent József

Március 25. | Gyümölcsoltó Boldogasszony

Április 23. | Szent Adalbert püspök és vértanú

Május 16. | Nepomuki Szent János vértanú

Június 13. | Páduai Szent Antal hitvalló

Június 24. | Keresztelő Szent János születése

Június 26. | Szent László király

Június 29. | Szent Péter és Pál apostolok

Július 2. | Szűz Mária Látogatása Erzsébetnél

Július 11. | Szent Benedek apát

Július 22. | Szent Mária Magdolna

Július 26. | Szent Anna

Augusztus 6. | Urunk Jézus Krisztus Színeváltozása

Augusztus 10. | Szent Lőrinc vértanú

Augusztus 15. | Szűz Mária mennybevétele

Augusztus 20. | Szent István király

Szeptember 8. | Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

Szeptember 12. | Szűz Mária szent neve

Szeptember 14. | Szent Kereszt felmagasztalása

Szeptember 24. | Szent Gellért püspök

Szeptember 29. | Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok

Október 4. | Szent Ferenc hitvalló

Október 8. | Magyarok Nagyasszonya

Október 23. | Kapisztrán Szent János vértanú

November 1. | Mindenszentek

November 5. | Szent Imre

November 11. | Szent Márton püspök

November 19. | Szent Erzsébet

November 22. | Szent Cecília szűz és vértanú

December 6. | Szent Miklós püspök és vértanú

December 8. | Szeplőtelen Fogantatás

Szűz Mária miséje

Népénekek Szűz Máriáról

Szentek közös miséje

Szentek közös miséje a húsvéti időben

Apostolok közös része

Egyháztanítók közös része

Egy vértanú közös része

Több vértanú közös része

Püspök-hitvallók közös része

Hitvallók közös része

Szüzek és szent asszonyok közös része

Szent Angyalok közös része

Halotti szolgálat

Halottas énekek