Ó dicsőséges, ó ékességes

O gloriosa, o speciosa
Népénekek Szűz Máriáról
Népének
Dallam: Cantus Catholici. Szöveg: Pázmány Péternek tulajdonított latin vers, Rosty Kálmán fordítása. Forrás: ÉE 233 (302. oldal)

Régi magyar Mária-ének („O gloriosa, o speciosa”). A 2. vershez: a Salamon királynak tulajdonított ószövetségi könyvet, az Énekek Énekét a liturgia gyakran és okkal vonatkoztatja az Egyházra vagy Máriára.

Kotta

(1) Ó dicsőséges,
ó ékességes,
mint a csillag, fényes!
Úrnőnk, s anyánk vagy,
drága, szép, erényes!

(2) Angyali szózat,
látnoki jóslat,
ős királyi magzat!
Bölcs Salamonnál
rólad zeng a hangzat.

(3) Hajnal nyílása,
éltünk világa,
Nap dicső sugára!
Új fényt fakasztál
üdvünk borújára!

(4) Menny ékessége,
nép dicsősége,
vidd szívünk az égbe!
Hogy a száműzött
lelje nyugtát végre!