Mennynek Királyné Asszonya

Népénekek Szűz Máriáról
Antifóna
Dallam: Tárkányi-Zsasskovszky. Szöveg: Cantus Catholici. Forrás: ÉE 224 (293. oldal)

III. Mária-antifóna, verses magyar fordításban; a húsvéti időre. A „föltámadott” helyére a 2. versben beilleszthetjük: „mennybe fölment” (Mennybemenetel ünnepén), illetve „Lelkét küldte” (Pünkösdkor).

Kotta

(1) Mennyik Királyné Asszonya,
örülj, szép Szűz, alleluja.
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja:

(2) Amint megmondotta vala,
föltámadott, alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja!