Szent (Ágoston) Gergely doktornak

Egyháztanítók közös része
Népének
Egyháztanítók közös része
Népének
Dallam: Népszokás-ének szerint, a 2-3. vers új. Szöveg: Népszokás-ének szerint, a 2-3. vers új. Forrás: ÉE 256 (321. oldal)

Ének az egyházdoktorokról. A katolikus Egyház az igazi jámborság és istenszeretet alapjául az igaz istenismeretet tartja. Ezért is tiszteli kiemelten - mint a józan és igazhitű istenismeret biztosítóit - az egyháztanítókat: az Egyház hitének kutatóit, megfogalmazóit, terjesztőit. Legméltóbban akkor tiszteljük őket, ha vezetésükkel, a megbízható tanítók írásai, szavai segítségével mi is állandóan tanuljuk, kutatjuk, a hit igazságait. ! Ha a szent neve háromszótagú, rögtön a névvel kezdjük: Ágoston doktornak...

Kotta

(1) Szent Gergely (Ágoston) doktornak, egyháztanítónknak az ő napján
régi szokás szerint ünnepelni jöttünk a templomba.

(2) Isten igazságát szüntelen kutatta, s megtanulta,
gondos, jó szavakkal bölcsen tanította Egyházunkat. (3) Legyünk figyelemmel, ismerjük meg újból tanítását,
őrizzük hitünket, az vezet el minket üdvösségre!