Vígad majd az igaz

Laetabitur justus
Egy vértanú közös része
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 63,11.2–3 Forrás: GH 439 (403. oldal)

Kotta

Vígad majd az igaz az Úrban, és bízik benne, dicsekedhetnek mind az egyenes szívűek.

(1) Hallgasd meg, Istenem, az én panaszomnak / szavát, * az ellenség félelmétől mentsd meg a / lelkemet!
(2) Oltalmazz meg engem a rosszakarók gyülekeze/tétől, * és a gonosztevők sokasá/gától. ANT.

Dicsőség az Atyának és / Fiúnak, * és Szentlélek / Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és / mindenkor, * és mindörökkön örökké, / ámen! ANT.