Az igaz lelkek

Justorum animae
Több vértanú közös része
Graduále
Bibliai szakasz: Bölcs 3,1–2 Forrás: ÉE 658 (809. oldal), GH 445 (408. oldal)

Az Egyház a liturgiában a vértanú győzelmét ünnepli: a világ álbölcsességeivel szemben a dolgok igazi valóságát tárja elénk.

Kotta

Az igaz lelkek az Úr kezében vannak * a gonoszok kínzása nem éri őket.

V. Szentjeidnek testét + vadállatok elé adták * szolgáid tetemét madarak / étkéül. A GONOSZOK KÍNZÁSA.
V. Az oktalanok szemében + holtaknak tűnnek * de ők már a béké/ben vannak. A GONOSZOK KÍNZÁSA. AZ IGAZ LELKEK.