Befogadtuk, Isten

Suscepimus Deus
Február 2. | Urunk bemutatása a templomban
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 47,10.2.11.13.15 Forrás: ÉE 677 (834. oldal), GH 65 (63. oldal)

Templomunk most a szent városnak (Jeruzsálemnek) és a templomhegynek (Sionnak) szemmel látható megjelenése. Mi a körmenetben „bejártuk e szent helyet”, s így hirdettük Isten dicsőségét, mely Jeruzsálemből indult el, hogy kiáradjon a föld legvégső végéig, s az Egyházból terjed ma is minden nép között.

Kotta

Befogadtuk, Isten, irgalmasságodat templomodnak bensejében.

(1) Nagy az Úr és dicséretre /méltó *
a mi Istenünknek városában, az ő szent /hegyén.
(2) A te neved, ó Isten, és dicséretetd kiárad, +
a földnek legvégső /végéig, *
igazsággal teljes a te /jobbod. ANT.

(3) Járjátok be siont és kerüljétek meg /falait, *
számláljátok meg annak /tornyait!
(4) Mert itt az Isten, a mi Istenünk +
itt lakik örökkön /örökké, *
ő vezet minket mindörökké. ANT.

Dicsőség az Atyának és /Fiúnak *
és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, *
és mindörökkön örökké, /ámen. ANT.