A Szűzanya segítségéért halálunk óráján

Elmélkedések Szűz Máriáról
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1157. oldal

Kotta

Halálom óráján légy az ágyam mellett, ó Szűzanya, akit annyi hittel hívok.
Légy ott úgy, mint ahogy édesanyám állna mellettem, ha élne még akkor.
Lehet, hogy a nyelvem bénult lesz akkor, lehet, hogy nem tudja többet kiejteni a te nevedet.
A szívem azonban mindig ismételni fogja azt. Ezért hívlak most, hogy azokban a percekben mellettem állj.
Talán egyedül leszek, talán távol minden segítségtől, teljesen egyedül, egyetlen segítő kéz nélkül.
Nem lesz talán, aki lezárja szemem.
Mégis mosolyogva akarok meghalni, mert te mellettem leszel.
Ezt remélem, ezt hiszem, és ebben biztos vagyok.

Ámen!