Áve, égi király híve

Regis regum civis, ave
Június 27. | Szent László király
Himnusz
Dallam: Budai Psalterium, XV. századi, egyszerűsítve. Szöveg: Csanád Béla fordítása. Forrás: ÉE 271 (336. oldal)

Szent László király (június 27. lásd „Sanctorale”-t) himnusza („Regis regum civis, ave”). Az 1. vershez: László úgy viseli méltóságát, hogy életével elismeri maga fölött Isten uralmát. 2. versszak: Állapotbeli kötelességeit teljesítvén, híressé vált arról, hogy az igazságosság, méltányosság helyreállítója, az elnyomottak védelmezője a sokat szenvedett országban. 3. versszak: Lászlótz az általa alapított váradi székesegyházban temették el.

Kotta

(1) Áve, égi király híve,
királyoknak gyöngye, éke,
László, mennynek sorsosa!
Ég királyát hűn követted,
országunkat védelmezzed,
légy hazánknak bajnoka!

(2) Menedéke magyaroknak,
örök-társa angyaloknak,
égi kegynek eszköze:
üdvözlégy, ó kiváltságos,
híres-neves, igazságos,
jó ítélet védnöke!

(3) Vigadozzál, magyar nemzet,
harsonáljad, énekeljed
új Királynak új dalod!
Boldog Várad, szálljon híred,
növekedjék dicsőséged,
visszhangozzák századok!

(4) Krisztus, földről himnusz szárnyal
Hozzád, aki keresztfáddal
magadhoz vonsz népeket.
Szentek útja te vagy égbe, hitvallóknak dicsősége,
néked áldás, tisztelet! Ámen.