Ki negyven nap előtt

Február 2. | Urunk bemutatása a templomban
Népének
Dallam: 17. század, Kersch Ferenc, 1902 szerint (Vö. SzVU 163). Szöveg: Zsasskovszky. Forrás: ÉE 676 (832. oldal)

Körmeneti ének. Ha a körmenet rövidebb, a 4–6. versszak kimarad.

Kotta

(1) Ki negyven nap előtt üdvösségünkre
lejöttél az égből bűnös földünkre.
R. Szállj be lelkünk hajlékába,
ó világ Világossága!

(2) Ki a Szűz méhében testbe öltöztél,
hogy megmentsd az embert, emberré lettél: R.

(3) Te vagy bár királya égnek és földnek,
a jászolt választád szegény bölcsődnek: R.

A 4–6. versszak kimaradhat.
(4) Ki eget és földet felékesíted,
itt anyád pólyába takar be téged: R.

(5) Ki táplálsz bőséggel minden lelkeket,
szűz anyád kebelén szívsz itt szent tejet: R.

(6) Kit a hív pásztorok és a szent bölcsek,
imádtak, tiszteltek, megüdvözöltek: R.

(7) Kit, midőn a kellő napok elmúltak,
bemutat Szűzanyád e nap az Úrnak: R.

(8) Kit az ősz Simeon karjára felvett,
áldván az isteni magas kegyelmet: R.

(9) Ki értünk véredet bőven ontottad,
érted egy galamb-pár lett az áldozat: R.

(10) Ki példánk, Istenünk, Atyánk, testvérünk,
megváltónk, Urunk vagy: irgalmazz nékünk! R.