Áldunk, Isten jó szolgája

Március 19. | Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
Népének
Dallam: Magyar Cantionale. Szöveg: Tordai Ányos. Forrás: ÉE 264 (329. oldal)

Szent Józsefről (március 19., lásd a „Sanctorale”-t). Amint az ószövetségi József nem lehetett ugyan messiási törzs atyja, de a választott nép gondviselőjévé rendeltetett, úgy Szent Józsefet is a Messiásnak és Egyházának őrzőjévé, gondviselőjévé tette az Úr.

Kotta

(1) Áldunk, Isten jó szolgája,
szent családnak hű sáfára,
kire Isten megváltásunk titkát bízta,
mert a lelked igaz volt és szíved tiszta.

(2) Őre voltál Máriának,
tanúja szűz liljomának,
betlehemi jászol mellett hittel álltál,
Máriára, s szent Fiára te vigyáztál.

(3) Bosszújától Heródesnek
Isten Fiát védelmezted,
tiéd volt a Szent Családnak minden gondja:
ma is te légy Egyházunknak Pártfogója!