Míly tiszteletre méltók

Mihi autem nimis
Apostolok közös része
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 138,17.2.3 Forrás: ÉE 652 (804. oldal), GH 433 (400. oldal)

Az apostolok Isten országának pillérei, fejedelmei. Isten „előre tudta”, s egyben előre elrendelte mindazt, ami Egyházának fölépítését szolgálta, így az apostolok életét és halálát is. Csodálatos előttünk éppen ma, az apostol-ünnepen, ez a létesítő, alkotó isteni tudás!

Kotta

Mily tiszteletre méltók barátaid, ó Isten, mily erős köztünk fejedelemségük!

(1) Uram, te megvizsgáltál és ismersz / engem * tudod, ha leülök és ha / fölkelek.
(2) Láttad előre minden / utamat * csodálatos előttem a te / tudásod. ANT.

Dicsőség az Atyának és / Fiúnak, * és Szentlélek / Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és / mindenkor, * és mindörökkön örökké, / ámen! ANT.