Te, gyermek

Tu puer
Június 24. | Keresztelő Szent János születése
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Lk 1,76. 68–79. Forrás: GH 476 (432. oldal)

Kotta

Te, gyermek, a Magasságbeli prófétája leszel, az Úr orcája előtt mégy, elkészíteni az ő útját.

Kantikum: Áldott az Úr, Izráelnek / Istene, *
mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
(2) És fölemelte nekünk az üdvösség / erejét, *
Dávidnak, az ő szolgájának / házában. ANT.

(3) Hogy megszabadulván az ellenség / kezétől, *
félelem nélkül szolgáljunk / néki.
(4) Szentségben és igazságban az ő színe / előtt, *
életünknek minden napján. ANT.

(5) És te, gyermek, a magasságbelinek prófétája / leszel, *
mert az Úr orcája előtt mégy, elkészíteni az ő / utait.
(6) Hogy az üdvösség ismeretét megadjad az ő / népének, *
bűneiknek bocsána/tára. ANT.

(7) A mi Istenünk irgalmának mélységei / által, *
mivel meglátogatott minket a magasságból / támadó.
(8) Hogy megvilágosítsa azokat, kik sötétségben és a halál árnyékában / ülnek, *
és lépteinket a békességnek útjára iga/zítsa! ANT.