Mi Urunk Krisztus

Szüzek és szent asszonyok közös része
Himnusz
Szüzek és szent asszonyok közös része
Népének
Dallam: Budai Psalterium, egyszerűsítve. Szöveg: "Virginis Proles" himnusz alapján. Forrás: ÉE 257 (322. oldal)

Ének a szent szüzekről. Az Egyház a szüzekben saját maga tisztaságának, Krisztushoz való menyasszonyi ragaszkodásának és példáit és mintáit látja. A vértanú szüzek ehhez még a halálig menő önfeláldozásnak koszorúját is megszerezték. (A 3. verset csak vértanú-szüzek ünnepén énekelhetjük.)

Kotta

(1) Mi Urunk Krisztus, kit szűz anya hordott,
szűznek szülötte, anyád alkotója:
vértanú szüzed győzedelme napján fogadd e himnuszt! Amen.

(2) Boldog e szent szűz, kétszer győzedelmes,
mert uralkodott ösztönén a testnek,
és gyönge testben győz a gyűlöletnek
véres hatalmán.

(3) Szívében bátor, a halált nem félte,
szótalan tűrte a kegyetlen kínzást,
vérét ontotta, s méltó lett tehozzád
jutni a mennybe.

(4) Tekints, Úristen, szüzed érdemére,
bocsásd meg, kérünk, a mi vétkeinket,
hogy tiszta szívvel zenghessünk Tenéked
ünnepi himnuszt.

(5) Dicsőség néked, mindenható Isten,
három személyben egylényegű Fölség,
tisztelet, áldás, himnusz illet téged
most és örökké. Ámen.