Mária kis hajlékában

Március 25. | Gyümölcsoltó Boldogasszony
Népének
Dallam: Tárkányi-Zsasskovszky. Szöveg: Tárkányi-Zsasskovszky. Forrás: ÉE 266 (331. oldal)

Az Angyali Üdvözletről.

Kotta

(1) Mária kis hajlékában,
Názáretnek városában,
Istenhez fohászkodik,
és buzgón imádkozik.

(2) Imádkozik, s ím elébe
Gábor angyal odalépe,
Isten titkát jelenti,
és a Szüzet köszönti.

(3) Megrettent a Szűz e szóra,
de az angyal tovább szóla:
ne félj, mert az Istennél
legszebb áldást te nyertél.

(4) Megárnyékoz a Szentlélek,
és szűz méhed gyümölcsének
nevét hívod Jézusnak,
s Fia leszen az Úrnak.

(5) Adjunk hálát az Istennek,
ki nékünk a kegyelemnek
kútfejét megnyitotta,
s váltságdíjunk megadta.