Mária, téged sosem ért a vétek

Népénekek Szűz Máriáról
Népének
Dallam: Tinódi Sebestyén. Szöveg: Balásy L. Forrás: ÉE 250 (315. oldal)

Ének a lourdesi Szűzanyához. Mária lourdesi megjelenése Isten ajándéka a XIX-XX, századnak, mert a természetfölöttiben való hitnek, az istenszeretetnek, a jámborságnak új áramait indította meg. Jézus csodálatos gyógyító ereje, melyet a jeruzsálemi Siloe-tónál mutatott meg (Jn 9) új bizonyossággal ragyog előttünk a lourdesi gyógyulások révén.

Kotta

(1) Mária, téged sosem ért a vétek,
vallja az Egyház, hirdetik a népek.
Fényed ez újkor felragyogni látta,
szent neved áldja.

(2) Boldog a barlang, hol te megjelentél,
isteni jóság tanúsága lettél.
Fénylesz időtlen, mennyei sugárban:
szűz, makulátlan!

(3) Gyógyít a forrás, feltörve a mélyből,
új Siloé-tó szikla rejtekéből.
Szeplőtlen Asszony, áraszd a kegyelmet,
tárd ki a mennyet!