Méltóság és szépség

Confessio et pulchritudo
Augusztus 6. | Urunk Jézus Krisztus Színeváltozása
Introitus
Augusztus 10. | Szent Lőrinc vértanú
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 95,6.1.3 Forrás: ÉE 681 (858. oldal), GH 481 (435. oldal)

Az Úr külső fensége belső isteni méltóságának tükröződése volt.

Kotta

Méltóság és szépség fénylik az ő arcán, hatalom és ékesség szentélyében.

(1) Énekeljetek az Úrnak új / éneket * énekelj az Úrnak mind e/gész föld.
(2) Hirdessétek dicsőségét a pogányok / között * és minden népek között az ő cso/dáit! ANT.

Dicsőség az Atyának és / Fiúnak, * és Szentlélek / Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és / mindenkor, * és mindörökkön örökké, / ámen! ANT.