Kedvesség ömlött el az ajkadon

Diffusa est
Szüzek és szent asszonyok közös része
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 44,3; Lk 1,46–55 Forrás: ÉE 667 (818. oldal), GH 463 (421. oldal)

A kegyelem: az isteni kegy, az, hogy valaki kedves az Isten előtt. Ez a báj, ez a grácia megható szépséggel ragyog elénk minden szent leánynak, asszonynak életéből, – s tudjuk, hogy ez a ragyogás nem külső szépség, hanem az Isten kegyelmének tükröződése. Mily öröm, hogy e kegyelemnek a szentáldozásban mi is részesei lehetünk. Énekeljük el örömüket – Máriával, az ünnepelt szenttel és az ünneplő Egyházzal egyesülve – a Magnificat szavaiban.

Kotta

Kedvesség ömlött el az ajkadon, megáldott az Isten mindörökre téged.

(1) Magasztalja * az én lelkem az / Urat.
(2) És örvendezik az én / lelkem * az én üdvözítő Iste/nemben. ANT.

(3) Mert meglátta az ő szolgálójának alázatos/ságát *
és íme, mostantól fogva boldognak mondanak
engem minden / nemzetek.
(4) Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a / Hatalmas *
és szent az ő / neve. ANT.

(5) És az ő irgalmassága nemzetségről nemzet/ségre *
azokon, kik őt / félik.
(6) Az éhezőket betöltötte / jókkal *
és a gazdagokat üresen / küldte el. ANT.