Szent Bernát imája Szűz Máriához

Elmélkedések Szűz Máriáról
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1151. oldal

Kotta

Emlékezzél meg, ó legkegyelmesebb szűz Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te bárkit is gyámoltalanul magára hagytál volna, aki pártfogásért hozzád folyamodott, és segítségért hozzád könyörgött. Ily bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szüzek Szűze, jóságos anyám; hozzád fordulok és színed előtt állok sóhajtozva én, szegény bűnös. Ó Anyja az örök Igének, ne vesd meg szavaimat, hanem figyelj azokra, és hallgass meg engem!

Szent Bernát