Az igaz vígad, ó Uram

In virtute tua
Egy vértanú közös része
Offertórium Parafrázis
Bibliai szakasz: Zs 20,2–3.5 Forrás: GH 442 (405. oldal)

Kotta

R. Az igaz vígad, ó Uram, szabadító hatalmaddal,
mert szíve vágyát betöltéd mennyei ajándékoddal.

(1) Azt kérte tőled egykoron, hogy legyen hosszú élete,
s te életét kiterjesztéd sok évekre és örökre. R.

(2) Felvetted nagy dicsősére kitüntető kegyelmeddel,
és méltóságra emeléd, felékesítve kincsekkel. R.