Bölcsességet szól az igaz szája

Os justi
Hitvallók közös része
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 36,30–31.1.5 Forrás: ÉE 663 (814. oldal), GH 455 (416. oldal)

A szentmise elején a szent életének biztos alapjáról énekelünk: ő egészen Istenre bízta magát, s ezáltal az isteni bölcsességgel telt meg szíve és ajka. A bölcsesség és a törvény lett vértezete a legkeményebb kísértésben, amikor az igaz – látva a bűnnek és a bűnösöknek uralmát – már-már elbizonytalanodna, és reményét vesztené (1-2. vers). Vésse mélyebben a mi szívünkbe is a krisztusi bölcsességet az ünnepelt szent alakja és a tiszteletére bemutatott szentmise.

Kotta

Bölcsességet szól az igaz szája, s igazságot beszél nyelve az Úrnak törvényét őrzi az Ő szívében.

(1) Ne irigykedjél a bűnös / emberre * és ne légy féltékeny a gonoszat / tévőkre.
(2) Bízd az Úrra utadat és reménykedjél / benne * és ő végigvezet / rajta. ANT.

Dicsőség az Atyának és / Fiúnak, * és Szentlélek / Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és / mindenkor, * és mindörökkön örökké, / ámen! ANT.