Mária-antifónák

Elmélkedések Szűz Máriáról
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1151. oldal

Kotta

######Oltalmad alá futunk

A legrégebbi fennmaradt Mária-imádság.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz! Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk! Engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Amen!

Salve Regina

Üdvözlégy Királyné, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Fordítsd reánk tehát szószólónk irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét: ó irgalmas, ó kegyes, ó édes szűz Mária!