Üdvözlégy, kegyes Szent László király

Június 27. | Szent László király
Népének
Dallam: Huszár Gál. Szöveg: Peer-kódex, XV-XVI. század, igazítva. Forrás: ÉE 272 (337. oldal)

E híres vers a magyar szentek tiszteletének első magyarnyelvű emléke. 2. versszak: László Mária-tiszteletét kiemelik korabeli életrajzai is. 3. versszak: László testi-lelki tulajdonságai (híres atléta-termete, bátorsága) révén is, még inkább királyi tulajdonságai és férfias vallásossága által a nemzet igazi atyja. 4. versszak: Lászlóban Mária gondoskodása mutatkozott meg, hiszen István király őrá bízta országunk gondját.

Ének Szent Lászlóról.

Kotta

(1) Üdvözlégy, kegyes szent László király,
Magyarországnak édes oltalma!
Szent királyok közt drágalátos gyöngy,
csillagok között fényességes csillag!

(2) Szentháromságnak igaz szolgája,
Jézus Krisztusnak jó tanítványa,
a te Szentléleknek tiszta edénye,
Szűz Máriának választott vitéze.

(3) Testedben ékes, karodban erős,
lelkedben fényes, szívedben bátor,
igaz ügyeknek gondját viselted,
a szegényeknek te voltál oltalma.

(4) Mert kiválasztott a Szűz Mária,
és felmagasztalt sok ajándékkal,
hogy te őrizzed s megoltalmazzad
néki ajánlott jó Magyarországot.

(5) Dicsérnek téged szent zsolozsmával,
papok, diákok és városnépek,
dicsérnek téged magyarok, mondván:
Üdvözlégy mennyben, Szent László királyunk!