Örvendezzél, Szűz Mária

Gaude, Maria
Március 25. | Gyümölcsoltó Boldogasszony
Traktus
Forrás: ÉE 678 (840. oldal), GH 470 (429. oldal)

Ez ősrégi egyházi szöveg megértéséhez tudni kell, hogy Máriát több zsinat (legünnepélyesebben az efezusi zsinat 431-ben) Istenanyának nyilvánította, s ezáltal megvédte azt a katolikus tanítást, hogy Krisztusban az isteni és emberi természet személyes egységet alkot. Mária az ember Krisztus anyja, de a személyi egység miatt joggal mondható Isten anyjának. Így Mária „egymagában semmivé tette” a történelem folyamán ismét és ismét föllépő, a Krisztusról szóló helyes tanítást támadó eretnekségeket.

Urunk születésének hírüladásának (Annuntiatio) ünnepén. Március 25.

Kotta

(1) Örvendezzél, Szűz Má/ria, *
ki minden eretnekségeket egymagadban semmivé /tettél.
(2) Ki hittél, a /szónak, *
amit Gábriel arkangyal /mondott.
(3) Ki szűz lévén, Istent és embert /szültél, *
és szülésed után sértetlen szűz ma/radtál.
(4) Istennek szent Szü/lője, *
könyörögj /értünk!