Krisztus Jézus Nagyanyjának

Július 26. | Szent Joachim és Szent Anna
Népének
Dallam: Tárkányi-Zsasskovszky. Szöveg: Tárkányi-Zsasskovszky. Forrás: ÉE 280 (344. oldal)

Szent Annáról.

Kotta

(1) Krisztus Jézus Nagyanyjának,
dicsőséges szent Annának
zengjen buzgó éneket
szívünkből a szeretet.
R) Kérünk te szent magzatodért,
és kit ő szült, Megváltónkért,
szent Anna, szent Anna,
Krisztus Jézus nagyanyja, légy híveid oltalma!

(2) Védelmezze pártfogásod
mindenkor az ifjúságot
családjaink gondjukban
éljenek oltalmadban. R)

(3) Vigasztald a szenvedőket,
az ínséggel küszködőket,
minden árvát s özvegyet
segítsen föl szent kezed. R)

(4) S ha végóránk elközelget,
légy halálos ágyunk mellett,
hogy isteni unokád
adjon égi koronát. R)