Kiáltottak az Úrhoz

Clamaverunt justi
Több vértanú közös része
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 33,18.2.5 Forrás: ÉE 657 (808. oldal), GH 444 (407. oldal)

Isten mindenképpen meghallgatja övéinek igaz könyörgését. De ő tudja, miként hallgassa meg úgy, hogy az leginkább javukra legyen. Amint Szent Ágoston tanítja: egyeseket úgy hallgatott meg, hogy az üldözést, a földi bajokat elhárította tőlük; másokat viszont elég erősnek látott, hogy a vértanúhalálon keresztül dicsőítse meg őket. Éppúgy, mint szent Fiát, aki könyörgött, hogy „múljék el tőle a szenvedés kelyhe”, – s íme, nem megmentette a kereszthaláltól, hanem feltámasztotta belőle.

Kotta

Kiáltottak az Úrhoz, az igazak, és meghallgatta őket, és minden szorongatásból kimentette őket.

(1) Áldom én az Urat minden i/dőben *
és az ő dicsérete mindenkor / ajkamon.
(2) Hívtam az Urat, és meghallgatott / engem *
és minden háborúságomból kiragadott / engem. ANT.

Dicsőség az Atyának és / Fiúnak, * és Szentlélek / Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és / mindenkor, *
és mindörökkön örökké, / ámen! ANT.