Az igaz lelkek Isten kezében vannak

Justorum anumae
Több vértanú közös része
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Bölcs 3,1.2.3.4–9 Forrás: ÉE 659 (810. oldal), GH 449 (410. oldal)

A szenvedés Isten kohója, mely kiéget belőlünk minden salakot. Nem kell-e hálásnak lennünk érte? S nem éppen a szentáldozás pillanata-e, amikor a szenvedés és megdicsőülés gondolata a legtöbbet mond nekünk?

Kotta

Az igaz lelkek Isten kezében vannak a gonosz kínzása nem érinti őket. Az oktalanok holtnak vélik őket, de ők már a békében vannak.

(1) Ha szenvedtek is az emberek / szemében *
halhatatlansággal volt telve a / reményük.
(2) Kevés fenyítés után nagy jótéteményeket / nyertek *
mert Isten próbára tette és magához méltónak találta / őket. ANT.

(3) Mint aranyat a / kohóban *
megvizsgálta és égőáldozatul elfogadta / őket.
(4) A látogatás idején majd felragyognak +
és olyanok lesznek, mint a / szikra *
mely tovaharapódzik a / tarlón. ANT.

(5) Ítélkeznek majd a nemzetek fölött +
és uralkodnak a / népeken *
és az Úr lesz a királyuk mindö/rökké.
(6) Mert kegyelem és / irgalom: *
az ő választottainak osztály/része. ANT.