Pálforduló ünnepnapján

Január 25. | Szent Pál apostol megtérése
Népének
Dallam: Gimesi gyűjtemény. Szöveg: Kájoni Kancionále alapján. Forrás: ÉE 263 (328. oldal)

Pálforduló ünnepére (január 25., lásd a „Sanctorale”-t). A keresztény-üldöző Saul megtérése, „fordulása” az Egyház örömünnepe. E nagy szent kiválósága Istennek való hálaadásra indít - e nagy tanító szava Isten igéjének hallgatására int -, e nagy megtérő példája minket is állandó megtérésre figyelmeztet.

Kotta

(1) Pálforduló ünnepnapján hívek, énekeljetek,
megtérése emlékének megtérők, örüljetek.
R) Szent Pál, ó légy velünk,
pártfogónk, mesterünk,
veled együtt örvendjünk!

(2) Jézus ellen harcol Saul, s íme, Jézus szólítja,
Egyházának üldözőjét Egyházába hódítja. R)

(3) Minket is a megtérésre indíts, boldog apostol,
legyünk Isten jó tanúi, ne féljünk a világtól. R)