Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban

Gaudeanus omnes
Szentek közös miséje
Introitus
Augusztus 15. | Szűz Mária mennybevétele
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 32,1.12 Forrás: ÉE 646 (798. oldal), GH 425 (394. oldal)

A szentek ünnepe az Egyház örömnapja. Biztatás a küzdőknek, ha látják a győzelmet, – az útonjáróknak, ha látják a célhoz érteket. Sőt, öröm az angyaloknak is, akik mennyei társul várják a földi embert (vö. Lk 15,10).

Énekelhetjük a Szűz Mária misében is, de a 44. zsoltárral.

Kotta

Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, ünnepi napot ülvén Szent Lőrincnek (Szűz Máriának, Szent .....-nek, minden szentek) tiszteletére; kinek ünnepén örülnek az angyalok, és magasztalják az Istennek Fiát.

(1) Örvendezzetek, igazak, az / Úrban * az igazakhoz illik a / dicséret.
(2) Boldog nemzetség, akinek az Úr az / Istene *
a nép, akit örökségül választott / magának. ANT.

Dicsőség az Atyának és / Fiúnak, * és Szentlélek / Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és / mindenkor, *
és mindörökkön örökké, / ámen! ANT.