Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja

Népénekek Szűz Máriáról
Népének
Dallam: Bozóky Mihály. Szöveg: Bozóky Mihály. Forrás: ÉE 238 (306. oldal)

Az „Ave maris stella” himnusz népének-feldolgozása.

Kotta

(1) Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja,
mindenkor szűz anya, mennyország kapuja!
R) Téged kérünk, hallgass minket,
szent Fiadnak ajánlj minket,
ó szép szűz Mária!

(2) Mennyből leküldetett Gábriel arkangyal,
hogy téged köszöntsön üdvözlő szavakkal. R.

(3) Oldozd meg kötelét a mi sok vétkünknek,
és nyisd meg szemeit a te híveidnek. R.

(4) Lássuk meg, Asszonyunk, hogy édes anyánk vagy,
Jézusnál minekünk jóságos védőnk vagy. R.

(5) Ó szüzek szent Szüze, a te fiaidnak
adj tiszta életet szegény szolgáidnak. R.

(6) Hogy a te Fiadat mind földön, mind mennyben
dicsérjük boldogan az örök életben. R.