Angyaloknak nagyságos Asszonya

Népénekek Szűz Máriáról
Népének
Dallam: XVI. századi, mai népi gyűjtés szerint. Szöveg: Vásárhelyi András, XVI. század eleje. Forrás: ÉE 232 (301. oldal)

Legrégibb magyar népénekünk Máriához.

Kotta

(1) Angyaloknak nagyságos Asszonya,
Úr Jézusnak boldogságos anyja,
mennyországnak dicső királynéja,
paradicsom megnyílt szép kapuja!

(2) Reád néznek árváknak szemei,
özvegyeknek keserves szívei,
reád várnak szegények ügyei,
bűnösöknek bánkódó lelkei.

(3) Hozzád szólunk, szüzeknek virága,
pátriárkák várva-várt leánya,
apostolok tiszteletes társa,
minden szentek édes vigassága.

(4) Halottaknak megszabadítója,
szomorúak megvigasztalója,
gondban levők jó tanácsadója,
magyaroknak megoltalmazója.

(5) Dicsértessék, örök Szentháromság,
kitől árad reánk minden jóság!
Tiszteltessél, tündöklő Asszonyság,
mindenek közt legnagyobb méltóság.