Hálás szívvel köszönjük meg

Népénekek Szűz Máriáról
Népének
Dallam: Gimesi gyűjtemény. Szöveg: Új. Forrás: ÉE 240 (307. oldal)

Máriához, az Egyház édesanyjához.

Kotta

(1) Hálás szívvel köszönjük meg az Istennek jóságát,
hogy anyánkul nekünk adta az áldott Szűz Máriát.
R) Légy velünk, Szűzanya, mennyei szép rózsa,
keresztények oltalma!

(2) Isten népét földi útján híven te oltalmazod,
őrködöl az Egyház fölött, vigasztalod, oktatod. R.