Önmagunk fölajánlása Máriának (Szent Alajos)

Elmélkedések Szűz Máriáról
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1156. oldal

Kotta

Szűz Mária, te vagy az én királynőm.
Testemet és lelkemet ma, mindennap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom.
Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat.
Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben isteni Fiad szent akaratát teljesítsem.

Ámen!

(Szent Alajos)