Szent Benedekhez szálljon fel az ének

Július 11. | Szent Benedek apát
Népének
Dallam: Gyulai L. Szöveg: Békés G. Forrás: ÉE 277 (342. oldal)

Szent Benedekről (július 11. lásd „Sanctorale”-t). A szent, aki nursiai remeteségében a tövisbokorba vetve testét győzött a kísértéseken, alkalmassá vált arra is, hogy a népvándorlás alatt szétzüllött Európába Krisztus felszabadító fegyelmének üzenetét elvigye, s Európa atyja s védőszentje legyen.

Kotta

(1) Szent Benedekhez szálljon fel az ének,
zengjen szívünkből ünnepi dicséret,
jó Atyánk, hozzád, kit szent kegyelmével
Isten megáldott.

(2) Még ifjú voltál, de szíved már érett,
szent tüzet gyújtott benne a Szentlélek,
testedet példás fegyelembe törted,
győzött a lelked.

(3) Krisztusi férfi, te, ki ura lettél
száz szenvedéllyel lázadó magadnak:
Krisztusnak édes igáját te adtad
barbár Nyugatnak.

(4) Most mi is bátran nyomdokodba lépünk,
szent Reguláddal, kérjük, légy vezérünk,
építsünk együtt Istennek országot:
szent atya, Áldott!