Ó dicsőséges Asszonyság

O gloriosa Domina
Népénekek Szűz Máriáról
Himnusz
Dallam: Cantus Catholici. Szöveg: Kájoni Kancionále, igazítva. Forrás: ÉE 219 (288. oldal)

Mária-himnusz („O gloriosa Domina”) népének-feldolgozása.

Kotta

(1) Ó dicsőséges Asszonyság,
napszépen fénylő tisztaság,
kit illet mennyben boldogság,
és égben, földön méltóság.

(2) Életünk Éva elveszté,
te szent Szülötted megszerzé,
siralmainkat elvevé,
és boldogságunk megnyeré.

(3) Égi királynak szent Anyja,
világosságnak ajtaja,
kiben az élet szép Napja
magát miránk kiárasztja.

(4) A tőled jött új Életnek
a nemzetek örvendenek,
örömmel téged tisztelnek,
s nagy-vígan áldva zengenek.

(5) Dicsőség szentek Szentinek,
ki alkotója mindennek,
Atya, Fiú, Szentléleknek,
örökkön élő Istennek. Ámen.