Krisztus, te Fénye

Christe sanctorum decus angelorum
Szent Angyalok közös része
Himnusz
Dallam: Cantus Catholici. Szöveg: Kájoni Kancionále felhasználásával új. Forrás: ÉE 259 (324. oldal)

Himnusz a szent angyalokról. Szent Mihály a Sátánnal az idők végéig tartó harc Vezére, s éppen ezért az igazi — az isteni igazságon alapuló — béke őre, az Egyház fő pártfogója. Gábriel a Látogatás angyala, kinek alakja az ősi ígéretre emlékeztet: az Asszony magva majd eltiporja a Kígyó fejét. Ráfáel az ószövetségi Szentírásban Tóbiás őrzője a hosszú vándorúton, s annak az orvosságnak szerzője, mely a hűséges öreg Tóbiást meggyógyította. Ezért kérjük őt földi vándorutunk alatt testi-lelki bajaink orvosául.

Az ének versei az ünnepeknek, alkalmaknak megfelelő válogatásban énekelhetők.

Kotta

(1) Krisztus, te Fénye a szent angyaloknak,
emberi nemnek ura és vezére:
add, hogy a mennyet birtokoljuk egykor
jóságod által.

(2) Szent Mihály angyalt, békességnek őrét
küldd el a mennyből néped oltalmára,
fordítsa jóra erős karja által
minden ügyünket.

(3) Gábriel angyal, erősséges Hírnök
űzze el tőlünk ősi Ellenségünk,
jöjjön e házba, látogasson minket
szent templomodban.

(4) Ráfáel angyal, üdvösséges Orvos
jöjjön el hozzánk, hadd gyógyítsa lelkünk,
óvja a gyengét, irányítson minket
vándorutunkon.

(5) Légy velünk, kérünk, asszonyunk Szűz Mária,
s angyali rendek dicső sokasága,
mellettünk álljon szentek társasága
és pártfogása.

(6) Add meg ezt nékünk, felséges Úristen,
három személyben egylényegű Isten,
téged a mennyben nagy tisztesség illet,
s minden dicsőség. Ámen.