Ígéretet kapott Simeon

Responsum accepit
Február 2. | Urunk bemutatása a templomban
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Lk 2,26.29–32 Forrás: GH 68 (64. oldal)

Kotta

Ígéretet kapott Simeon a Szentlélektől, hogy addig meg nem hal, míg meg nem látja az Úrnak Fölkentjét.

(1) Most bocsátod el szolgádat, Uram, *
a te igéd szerint békességben.
(2) Mert látták szemeim *
a te Üdvösségedet. ANT.

(3) Akit rendeltél *
minden népek színe előtt.
(4) Hogy fény legyen a népek világosságára, *
és dicsőségére népednek, Izráelnek. ANT.