Ma új örömben egyesül

Novo sacrata gaudio
Január 18. | Szent Margit szűz
Himnusz
Dallam: Budai Psalterium, XV. század. Szöveg: Középkori himnusz ("Novo sacrata gaudio"), Csanád Béla fordítása. Forrás: ÉE 260 (325. oldal)

HIMNUSZ Árpád-házi Szent Margitról (január 18., lásd a „Sanctorale”-t). A 2. vershez: A szentek halálának emléknapja „égi születésnap”, mely a földön zarándokló Egyháznak diadalmi „boldog ünnep”.

Kotta

(1) Ma új örömben egyesül
az egyház szentelt éneke,
s az éggel együtt lelkesül,
mely vígan, buzgón zeng vele. Amen.

(2) Égi születés e napon
hozott új, boldog ünnepet,
mint a tündöklő liliom,
a királylány még ékesebb.

(3) Margit, mikor még kis leány,
kerül mulandó vágyakat,
és gyermekként már jó korán
az égi élet vonzza csak.

(4) Megvetve magas palotát,
szigorú klastrom rejtekén,
akit királyi pompa várt,
miként a koldus, oly szegény.

(5) Add meg nekünk is, Istenünk,
kikért szűz Margit esdekel,
hogy mi is véle ott legyünk,
a boldog mennybe jutva fel. Ámen.