Szent N. hitvalló

Hitvallók közös része
Népének
Hitvallók közös része
Népének
Püspök-hitvallók közös része
Népének
Dallam: Tárkányi Zsasskovszky, igazítva és népi gyűjtés szerint javítva. Szöveg: Tárkányi Zsasskovszky, igazítva és népi gyűjtés szerint javítva. Forrás: ÉE 255 (320. oldal)

Ének a szent férfiakról. Az életszentség Isten kegyelmének műve, melyet azonban mint ránkbízott talentumot, hűségesen kell őrizni és kamatoztatni. ! Ha a szent neve háromszótagú, akkor rögtön a névvel kezdjük, így: Domonkos hitvalló...

Kotta

(1) Szent N. hitvalló ünnepi napjára
hív minket Krisztusnak Anyaszentegyháza.

(2) Mint csillag az égen, tündöklik érdeme,
az élők könyvébe írta őt Istene.

(3) Szívében megfogant az Isten kegyelme,
s mert híven ápolta, gyümölcsét termette.

(4) Jutalmát elnyerte közbenjár érettünk,
példáját követve hogy mi is megtérjünk.

(5) Dicsőség Atyának, Fiúnak, Léleknek,
a három személyben egy-örök Istennek!