Aranyszájú Szent János imádsága Szűz Máriához

Elmélkedések Szűz Máriáról
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1152. oldal

Kotta

Mária, irgalmasságnak forrása!
A te résztvevő szeretetedből adj nekünk, Istennek szülője!
Tekints a hibázó népre, mutasd meg most is hatalmadat!
Bizalommal sóhajtunk hozzád, azzal az üdvözléssel, melyet egykor a főangyal, Gábriel vitt neked:
Üdvözlégy Mária! Áldott Istenanya, nyisd meg nekünk az irgalmasság kapuját, hogy benned való bizodalmunkban ne csalódjunk, hanem általad minden veszélytől megszabaduljunk, hiszen te vagy a keresztények gyógyítója, ámen.

(Aranyszájú Szent János)