Anyám méhétől fogva

De ventre matris
Június 24. | Keresztelő Szent János születése
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Iz 49,1–2; Zs 91,1–2 Forrás: ÉE 679 (850. oldal), GH 473 (431. oldal)

A prófétai meghívás izajási szövege még inkább érvényes Jánosra. Őt valóban már anyja méhétől nevén hívta az Úr, hiszen a János nevet adta neki, angyala által. Már születése előtt találkozott vele, mikor Mária meglátogatta Erzsébetet; s bátor, nagy hatású szót adott az Úr az ő ajkára. János volt a Szó, de Krisztus volt az Ige – vagyis ennek a szónak értelme, tartalma!

Kotta

Anyám méhétől fogva nevemen hívott az Úr, s olyanná tette ajkam, mint éles kardot; kezének árnyékában elrejtett

(1) Jó dolog az Urat / dicsérni, * és éneket mondani a te nevednek, ó Föl/séges.
(2) Hirdetni irgalmasságodat / reggel * és hűségedet éj/szaka. ANT.

Dicsőség az Atyának és / Fiúnak, * és Szentlélek / Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és / mindenkor, * és mindörökkön örökké, / ámen! ANT.