Péter apostolnak nagy dicséretét

Június 29. | Szent Péter és Pál apostolok
Népének
Dallam: Náray György. Szöveg: Náray György. Forrás: ÉE 275 (340. oldal)

Szent Péter apostolról.

Kotta

(1) Péter apostolnak nagy dicséretét,
énekeljük vígan, ülvén ünnepét!
Ó szent Péter, oldj meg bűneinktől,
nyerj irgalmat nékünk Istentől!

(2) Anyaszentegyházunk fundamentuma,
erős Kősziklája, édes oltalma.
Nem tudják a poklok kapui
ezt a Sziklát soha megtörni.

(3) Megvallottad Krisztust mindenek előtt,
Isten szent Fiának kijelentve őt.
Tőle kaptad mennyek kulcsait,
ki rád bízta üdvünk titkait.