Zengj szívem dalt, és magasztald

Népénekek Szűz Máriáról
Népének
Dallam: Gimesi gyűjtemény, 1844. Szöveg: Új szöveg a SzVU 171. sorainak felhasználásával. Forrás: ÉE 239 (307. oldal)

Az Egyház tanítás szerint Mária, aki „együtt szenvedett haldokló fiával, s egész különleges módon közreműködött az Üdvözítő munkájában, mennybevétele után sem szűnik meg betölteni üdvösséges feladatát, és szüntelen közbenjárásával kieszközli nekünk az örök üdvösség kegyelmeit” (II. Vatikáni Zsinat, Lumen Gentium 61–62).

Misék végén, litániákon, különösen a húsvéti időben.

Kotta

(1) Zengj szívem dalt, és magasztald a világ nagyasszonyát,
mert Szülöttje már legyőzte a pokolnak zsarnokát.
R) Asszonyunk, Mária, Krisztusnak szent Anyja,
megváltottak oltalma!

(2) Krisztus győztes keresztjével megújítja életünk,
és kegyelmét bőven osztja Máriáért minekünk. R.