Szent Efrém imája Szűz Máriához

Elmélkedések Szűz Máriáról
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1153. oldal

Kotta

Mária, Isten Anyja, te az ég és föld királynője, a szorongatottak nagy reménysége vagy! Téged ragyogó fény övez, mint a napot, magasabban állsz, mint minden égi teremtmény. Atyáink reménysége, próféták öröme, apostolok vigasztalása, vértanúk dicsősége, szentek büszkesége! Te hoztál világosságot és vigasztalást az embereknek. Te vagy az arany füstölő, melyből kellemes illat szállott az égnek; te vagy a gyertyatartó, amely a szentélyt éjjel-nappal bevilágította; te vagy a szent edény, amely az égi mannát magába fogadta; te vagy a kőtábla, melyre az Úr törvényét felírta; te vagy a szent szövetség szekrénye; te vagy az égő csipkebokor, amelyből Isten szólott; te vagy Jessze kivirult vesszeje, amelyen a legszebb virág nyílott, a mi Urunk Jézus. Bűnösök pártfogója, kétségbeesettek reménysége, hajótöröttek biztos révpartja, a világ vigasztalója, árvák menedéke, foglyok váltsága, betegek orvossága, szenvedők gyógyítója, mindenkinek üdvössége. Fedj be minket irgalmasságoddal, légy könyörületes irántunk, nyerd meg közbenjárásoddal, hogy isteni Fiad el ne vessen minket bűneinkért, s mint terméketlen fákat az örök tűzre ne kárhoztasson. Ámen.

(Szent Efrém)