Boldogasszony, édes

Népénekek Szűz Máriáról
Népének
Dallam: Népi gyűjtésből. Szöveg: Pakocs Károly. Forrás: ÉE 229 (298. oldal)

Misekezdő és felajánlási ének Mária-misékre.

Kotta

(1) Boldogasszony, édes, hozzád esd ma néped:
veszni indult lelkét, hogy te mentenéd meg,
édes Szűzanyánk!

(2) Dicséretét zengjék egyszülött Fiadnak,
kik az égben laknak, s kik a földön élnek,
édes Szűzanyánk!

Felajánlásra:
(3) Fölajánljuk néked szenvedéseinket,
végy szívedbe minket, s mutass meg az Úrnak:
édes Szűzanyánk!

(4) Tudjuk, hogy a lelked kegyelemmel ékes,
és Fiad szívéhez általad jutunk el,
édes Szűzanyánk!