Fejedelmekké rendeled őket

Constitues eos
Apostolok közös része
Offertórium
Dallam: Recitatív tónus. Bibliai szakasz: Zs 44,17.182.3.4 Forrás: GH 437 (401. oldal)

Kotta

Fejedelmekké rendeled őket az egész földön, +
megemlékeznek / a te nevedről: *
R. nemzedékről nem/zedékre.

V. Az én szívem ünnepi szózat/tól árad, +
zengem dalomat a Ki/rálynak. R.

V. Nyelvem, mint a gyorsírónak tolla, +
ékesebb vagy te az emberek fi/ainál, *
kedvesség ömlött el aj/kaidon. R.

V. Megáldott téged az Isten mindörökké! +
Kösd fel oldalad/ra kardodat, *
te mindeneknél ha/talmasabb! R.