Mennyországnak Királynéja, irgalmasságnak

Népénekek Szűz Máriáról
Antifóna
Dallam: Tárkányi-Zsasskovszky. Szöveg: Cantus Catholici. Forrás: ÉE 226 (296. oldal)

A IV. Mária-antifóna verses feldolgozása.

Főként évközi időre.

Kotta

(1) Mennyországnak Királynéja,
irgalmasságnak szent Anyja!
Élet, édesség, reménység!
üdvözlégy szép Száz Mária!

(2) Évának árva fiai,
számkivetett maradéki,
siralminak örökösi,
sok nyavalyáknak hajléki.

(3) E siralomnak völgyében
kik kesergünk nagy ínségben,
hozzád sóhajtunk mennyégbe,
hol vagy örök dicsőségbe’.

(4) Azért Szószólónk, szemedet,
fordítsd hozzánk kegyelmedet,
és a te bűnös népedet
oltalmazzad, híveidet!

(5) Ó édes Szűz, irgalmadat,
mutasd meg kegyes voltodat,
holtunk után szent Fiadat
mutasd meg boldogságunkat!