Mária, Mária, mennyei szép hajnal

Népénekek Szűz Máriáról
Népének
Dallam: Erdélyi népi gyűjtésből. Szöveg: Erdélyi népi gyűjtésből. Forrás: ÉE 249 (314. oldal)

Kotta

(1) Mária, Mária, mennyei szép hajnal,
kit szépen köszöntött Gábriel arkangyal.

(2) Mária, Mária, üdvösség hajnala,
kire felvirradott boldogságunk napja.

(3) Mária, Mária, mennyei szép virág,
kit áldva magasztal a mennyei világ.

(4) Mária, Mária, mennyei szép csillag,
ki a gyászos égen értünk szépen csillog.

(5) Mária, Mária, hazánk Védasszonya,
özvegyek és árvák megvigasztalója.

(6) Mária, Mária, gyászban is fényesség,
árva magyaroknak te vagy az ékesség.