Dicsérjed, én lelkem

Lauda, anima mea
Szentek közös miséje a húsvéti időben
Offertórium
Húsvét 3. vasárnapja
Offertórium
Bibliai szakasz: Zs 145,1.2.6-10 Forrás: GH 190 (185. oldal)

Magunkon is megtapasztaltuk, miképpen emelt és oldozott fel minket Húsvétkor Isten; ezért adunk neki hálát ma és egész életünkben, jelesül a dicséret áldozatában, a szentmisében.

Kotta

V. Alleluja. R. Alleluja. V. Dicsérjed, én lelkem, az Urat, egész életemben az Urat dicsérem, * éneklek az én Istenemnek, amíg csak vagyok. Alleluja. V. Ki hűséges marad mindörökké, * az elnyomottaknak igazságot szolgáltat, és ételt ád az éhezőknek. Alleluja, alleluja. V. Az Úr fölemeli a letörteket, * az Úr feloldozza a bilincsbe verteket. Alleluja, alleluja, alleluja. V. Az Úr oltalmazza az árvát és a jövevényt, * és az özvegynek gondját viseli, a bűnösök útját pedig kárhozatba viszi. Alleluja. V. Örökké országol az Úr, a te Istened, ó, Sion, mindörökkön örökké! Alleluja, alleluja.