Hű és okos szolga

Fidelis servus
Püspök-hitvallók közös része
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Lk 12,42; Zs 111 Forrás: ÉE 662 (813. oldal), GH 453 (413. oldal)

Míg a zsoltár a szent főpap életerényeire emlékeztet, az antifóna úgy mutatja be őt, mint az Egyház kincseinek hűséges sáfárát. Általa maga az Egyház nyújtotta nekünk, mint nyújtja most is, isteni gazdagságát: az igét, a lelki vezetést, a szentségeket – mint éppen most, a szentáldozásban is az isteni Kenyeret, Jézus testét.

Kotta

Hű és okos szolga, kit az Úr házanépe fölé rendelt, hogy időben és rendben kenyeret adjon nékik.

(1) Boldog ember az, ki az Urat / féli *
az ő parancsolatait igen / kedveli.
(2) Dicsőség és gazdagság az ő / házában *
és az ő igazsága megmarad örökkön / örökké. ANT.

(3) Az igazaknak a sötétségben világosság / támadt: *
ő, az Irgalmas, Könyörülő és / Igaz.
(4) Jól lészen annak, ki könyörül és szívesen ád +
az ő dolgait igazul / rendezi *
meg nem inog az mindö/rökké. ANT.

(5) Örök emlékezetben lészen az / igaz *
nem fél a gonosz–hír hal/lástól.
(6) Osztogat, adakozik a szegényeknek +
az ő igazsága megmarad örökkön / örökké *
fölemeltetik a feje dicső/séggel. ANT.